Pengenalan

Akademi NUNJI adalah sebuah badan pemikir dan advokasi yang ditubuhkan untuk mempromosikan Islam yang rahmah dan sesuai dengan tuntutan semasa melalui tiga teras utama iaitu: Rahmatan Lil ‘Alamin, Maqasid Al-Shariah dan Fiqh Model Malaysia.

 

VISI

Mempersada Pemikiran Rahmah Dalam Membina Malaysia Baharu

 

MISI

Menyampaikan mesej Islam dengan jelas & boleh difahami masyarakat

Mengarusperdanakan pemikiran rahmah

Pembangunan modul dan modus operandi

Mobilisasi kepakaran & pemikir